A-Nosturimiehet Oy
 

Tervetuloa

A-Nosturimiehet Oy on nostolaitteisiin, erityisesti torninostureihin, erikoistunut Suomalainen perheyritys. Toimintamme juuret ovat 70- ja 80-luvuilla, jolloin yrityksen perustaja Kalle Pakkala aloitti toimintansa huoltamalla, korjaamalla ja asentamalla asiakkaiden omistamia nostureita. Kuluneiden noin neljän vuosikymmenen aikana on toimintamme kuitenkin laajentunut ja tänä päivänä pyrimme palvelemaan asiakkaitamme erittäin laaja-alaisesti erilaisiin nostolaitteisiin ja -tarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä.  

Toimintamme voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

Erityisenä vahvuutenamme voidaan pitää vankkaa perusosaamista mekaniikan, lujuusopin ja nostureiden sähkötekniikan alalta sekä nostureita ja nostolaitteita koskevan lainsäädännön ja standardoinnin tuntemusta. Tämä kaikki yhdistettynä pitkään kokemukseemme käytännön työstä ja koneista antaa toiminnallemme vahvan ja luotettavan perustan.

Pääasiallisena toimialueenamme on koko Suomi, mutta tarvittaessa pystymme palvelemaan asiakkaitamme myös laajemmalla alueella.

Kotipaikkakuntamme on Lahti ja konevarikkomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyhteyksien varrella Hollolassa Kukonkoivun teollisuusalueella.

Yhteystiedot

A-Nosturimiehet Oy
Tanssimäenkatu 7 E 36
15240 Lahti
 
Puh:  040 - 521 0440
Puh:  0400 - 350 668     
 
Fax:  03 - 730 5216
 
KONEVARIKKO
 
Kivimyllärintie 5-9
15880 Hollola